Het ontstaan van de planagenda

Werkend in het voortgezet onderwijs kwam Bernadeth Arends – Hardlooper erachter dat plannen, overzicht hebben en structuur aanbrengen in je huiswerk voor veel leerlingen een groot struikelblok is. Dit bleek te gelden voor zowel leerlingen met als zonder gedrags- of leerproblematiek.

Twee jaar lang heeft zij hier onderzoek naar gedaan. Dit heeft geleid tot een concept van een planmethodiek voor de planagenda. Het concept is uitgewerkt en leerlingen hebben daar in de praktijk mee kunnen experimenteren. 

Bernadeth Arends - Hardlooper M-SEN

Bernadeth Arends- Hardlooper heeft de hbo-opleiding OSO M-SEN (Opleiding voor Speciaal Onderwijs, Master- Special Educational Needs) gevolgd op hogeschool Windesheim. Haar afstudeeronderzoek betrof de 1blik planmethode.

Momenteel is ze zelfstandig ondernemer en uitgever van de 1blik school- en jaaragenda en de planner. De agenda’s zijn niet alleen in boekvorm, maar ook digitaal verkrijgbaar voor particulieren (online school- en jaaragenda), scholen (schoollicentie) en huiswerkinstituten (huiswerkbegeleiding).

Daarnaast helpt Bernadeth Arends- Hardlooper leerlingen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben vanwege hun problematiek.De problematiek betreft onder meer ASS, ADHD en MCDD. In dit proces ondersteunt zij ook de ouders. Op financieel gebied biedt ze ondersteuning via Budgetcoaching.